Општина Пријепоље још увек без Локалног антикорупцијског плана

Општина Пријепоље још увек без Локалног антикорупцијског плана

У процесу приступања Србије Европској унији, а према Акционом плану за поглавље 23, градови и општине имају обавезу да успоставе своје независне механизме за борбу против корупције. Један од тих механизама је и усвајање локалног антикорупцијаког плана.

Испуњавање ове обавезе у општини Пријепоље тече споро, јер тек недавно формирана је радна група за израду овог документа. Координатор радне групе за израду плана Муса Гојак каже да радну групу од 5 чланова чине запослени у локалној самоуправи, који би посао израде локалног антикорупциојског плана требало да заврше у току следећег месеца. Након тога, очекује се усвајање и у локалној скупштини.
Такође, градови и општине имају обавезу успостављања тела (изабраног на јавном конкурсу на који имају право да се пријаве представници цивилног друштва, медија, професионалних удружења, академске заједнице) чији је задатак да надгледа спровођење мера из локалног антикорупцијског плана.
Суседне општине Нова Варош и Прибој су још прошле године донеле и усвојиле Локални антикорупцијски план.


Подели на мрежама

Повезани чланци