Општинско веће сагласно: Медији који нису испоштовали уговоре морају да врате новац Општини

Општинско веће сагласно: Медији који нису испоштовали уговоре морају да врате новац Општини

Општинско веће вратило је на дораду извештај Комисије о трошењу буџетских средстава медија подржаних на прошлогодишњем конкурсу, тражећи да се допуни информацијама о конкретним пропустима поједних медија. Извештај комисије одразиће се и на расподелу средстaва за ову годину, јер они медији за које се утврди да нису испоштовали уговорне обавезе, неће имати право две године учешћа на конкурсу. Коначан извештај комисије одразиће се и на одлуку о додели средстава медијима у овој години, након завршеног конкурса на чије се расписивање још увек чека.

Много је пропуста у извештајима медија који су добили средства од општине Пријепоље  на прошлогодишњем конкурсу. Који су конкретни пропусти сваког медија појединачно, знаће се за 15 дана, колико је Комисији дат рок да доради Извештај. 

Они који нису наменски утрошили средства, или нису произвели планиране садржаје, морају да врате средства. Сматрамо да Комисија мора да утврди тачно ко је какве пропусте направио и сходно томе ћемо одредити колико ко треба средстава да врати у буџет – прецизира председник општине Пријепоље Владимир Бабић.

Парк народних хероја, као тренутно највреднија инвестиција од близу 60 милиона динара, такође је стављена под лупу Општинског већа. Радове би требало обуставити, јер нису усаглашене прва и друга фаза.

У другој фази је планирано постављање електроинсталација и других радова који би требало да се нађу испод асфалта и бехатон плоча, а требало би да буду завршени у првој фази. На предлог надзора, Веће је донело одлуку да зауставимо радове прве фазе, тако што ће они нама да дају на увид пројекат, па да закључимо у којој фази прекидамо прву фазу – каже председник Општине.  

Председник Бабић процењује да ће до краја године Пријепоље коначно добити уређен парк, што је значајно дужи период него што је на почетку реализације пројекта обећано.

За потребе смештања камиона Јавног комуналног предузећа Лим Општина ће расписати јавни позив за прибављање понуда за откуп грађевинског земљишта. Неки од предуслова су да парцела има минимум 60 ари и да је прикључена на јавни пут. Закуп простора који се тренутно користи за ову намену општину кошта око 200.000 динара месечно.

Од Комуналног предузећа Општини су стигли на наплату изведени радови на водоводу Котањска и за одржавање депоније Друглићи у износу од близу 7 милиона динара. Закључено је да ће општина од сада плаћати рачуне овог предузећа само на основу извршених, а  не планираних радова и то само за послове које обавља Јавно комунално предузеће „Лим“.

Општина Пријепоље припрема тужбе за шест удружења грађана која 2020. године нису вратила новац у буџет, након што је утврђено да нису испоштовала уговорне обавезе

Општина Пријепоље поднеће тужбе против шест Удружења грађана која 2020. године нису оправдала добијена средства за пројекте у 2020. години. Ово је одлучено на седници Општинског већа приликом разматрања допунског извештаја Комисије за контролу реализације пројеката Удружења грађана за 2020. годину.

Општина Пријепоље је на конкурсу за Удружења грађана пре две године укупно подржала 23 пројекта, а Комисија је код 21 удружења уочила неправилности по завршетку пројеката. Након указаних неправилности, шест удружења није поступило по налогу Комисије и нису вратила средства у буџет општине, у укупном износу око 400.000 динара.

То су: Интернационална хуманитарна организација, која дугује општини близу 192.000 динара, ОУБНОР Пријепоље око 67.500 динара, Удружење „Тетреб филм“ општини није вратило 45.000 динара, „Алијанса младих“ око 35.000 динара а Удружење грађана „Јабука“ и Удружење пчелара „Бродарево“ општини дугују по 30.000 динара. Једна од последица за ова удружења биће забрана учешћа на конурсима у наредне две године.

Постоје Удружења грађана која су добила средства, међутим, ничим их нису оправдала. Можда су сматрали да су изнад закона, неки нису чак ни желели да комуницирају са нама, нити су реаговали на наше молбе и тражења да се уподоби документација, оглушили су се на све то. Ми опет мирне савести улазимо у поступак наплате средстава која су неоправдано утрошена, а нама нису враћена – каже Бабић.

Због спорости општинске администрације приликом утврђивања неправилности у трошењу средстава подељених на конкурсу из 2020. године прошле године само су два Удружења добила средства из општинског буџета а пријаве других практично нису ни разматране. Удружење пензионера подржано је са 500.000 динара и са 150.000 динара Удружење здравствених радника.

Подели на мрежама

Повезани чланци