План детаљне регулације Шеховића поља – баланс јавних и приватних интереса

План детаљне регулације Шеховића поља – баланс јавних и приватних интереса

Почетним идејним планом, чија израда је поверена Јавном предузећу „Дирекција за урбанизам из Крагујевца“, простор Шеховића поља подељен је на седам урбанистичких целина.

У првој целини која је између улица Брана Дучића и Ћиркове, планиран је простор за јавне намене и становање, са пратећим површинама за паркирање и зеленило.

У оквиру друге целине ограничене планираном саобраћајницом у правцу Новог моста и реком Лим, могуће је проширење површина за намене средњег школства. Такође, планирано је уређење шеталишта уз Лим и трансформација улице Ћиркове у колско пешачку саобраћајницу.

У оквиру треће целине планирана је зона становања са парковима и шеталиштем уз уређено корито реке Лим.

Четврта целина на укрштању магистралног  пута и Лима планирана је за изградњу  услужних и пословних објеката, а могућа је и изградња дома за старе, обданишта, спортског центар, хотела…

Пета средишња целина је неизграђена, намењено је за објекте управе и администрације као и  изградњу репрезентативног трга.

Шеста целина уз магистрални пут планирана је за становање, а начин коришћења седме целине која представља водену површину и уређено корито реке Лим, биће утврђен према водним условима надлежног водопривредног предузећа.

Model

„Овај План даје могућност за ту изградњу. Предвиђа се потребна инфраструктура и капацитети, а да ли ће бити изградње и како ће се План реализовати највише зависи од инвеститора, општине, времена и новца“, каже архитекта Дирекције за Урбанизам Крагујевца, Лазар Мандић.

Оно што је највише занимало присутне грађане и грађанке јесте начин решавања имовинско правних односа, јер око 90 одсто парцела Шеховића поља је у приватном власништву. Одговор представника локалне самоуправе је био да ће се тражити баланс између јавног и приватног интереса.

Model

Друго питање се односило на објекте са привременом дозволом у Ћирковој улици. У Одељењу за урбанизам кажу да привремени објекти не могу бити легализовани, а да је још увек рано говорити о њиховој судбини.

Да је рано говорити како ће овај документ изгледати, мишљења је и председник општине Пријепоље, Драгољуб Зиндовић.

„Ово је неко идејно решење, а предстоји нам тек процедура за доношење тог документа. То је услов да се плански развија Пријепоље. Очекујем да ће то бити модерно, урбанистички најбоље решено језгро града и да ћемо имати решене саобраћајнице и инфраструктуру које ће свима одговарати“, сматра Зиндовић.

Да су предлози и сугестије грађана и грађанки важни и да могу утицати на планска решења, тврди начелница Општинске управе Пријепоља, Ханка Хајдаревић.

„Комисија за планове ће сваки предлог размотрити и упутити обрађивачу. Након овог раног јавног увида израдиће се Нацрт Плана на који ће грађани имати рок од 30 дана да дају предлоге.“

До 22. јула сви грађани и грађанке ће моћи да Општинској управи, лично  или мејлом дају сугестије о могућој намени овог простора. Предвиђено је да се Нацрт плана детаљне регулације изради у септембру, а до децембра и усвоји у Скупштини општине Пријепоље.

Израду Плана детаљне регулације ,,Шеховића поље – Мултифункционални простор“ финансира Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије, преко програма Европски ПРОГРЕС.

 

Подели на мрежама

Повезани чланци