Aутопревозници и таксисти најбројнији порески дужници из Пријепоља

Aутопревозници и таксисти најбројнији порески дужници из Пријепоља

Међу највећим пореским дужницима у Србији је и 11 предузећа из Пријепоља. Укупан дуг пријепољских предузетника, активних правних лица и правних лица у стечају износи око 584 милиона 800 хиљада динара, подаци су које је објавила Пореска управа Републике Србије, закључно са 30. новембром ове године.

Међу 394 активна правна лица на 300 месту је фирма из Пријепоља “доо Картон пак”, која за порез дугује 25 милиона 864 хиљаде динара, који се наплаћује принудном наплатом из новчаних средстава.

Најзадуженији предузетник из Пријепоља на листи од од 2423 предузетника у Србији је Радисав Пусулић и његова Самостална угоститељска радња ресторан домаће кухиње “House R”, који дугује близу 18 милиона 368 хиљада динара. На списку су и самостална занатска радња МДС Ермине Мелуновић, са дугом од око 9 милиона 544 хиљаде динара, следе Аутопревозник Драгомир Пјановић око 8 милиона 740 хиљада динара, Аутотакси Миликић Љубиша 5 милиона 271 хиљада динара, Аутотакси Жељко Средојевић 5 милиона 93 хиљаде динара, Аутотакси Радослав Петрић 5 милиона 59 хиљада динара и предузетник Драшко Дробњак 5 милиона 54 хиљаде динара.

На листи највећих дужника у стечају којих на листи има укупно 801 су и три из Пријепоља. То су: “Текстилни комбинат Љубиша Миодраговић” са 242 милиона 760 хиљада динара дуга, “Ирис” 222 милиона 519 хиљада динара и “Полимљетранс” близу 36 милиона 540 хиљада динара.

Подели на мрежама
Новинарка

Повезани чланци