Потврђене тврдње еколога и мештана – Ратајску настањује поточни рак

Потврђене тврдње еколога и мештана – Ратајску настањује поточни рак

Представници Завода за заштиту природе Србије боравили су два дана у Пријепољу и обавили прелиминарна истраживања слива реке Ратајске. Њихов долазак убрзала је инцијатива 16 удружења грађана и петиција са скоро 800 потписа грађана и грађанки, који су тражили да се овај део прогласи заштићеним подручјем и на тај начин стави тачка на планове за изградњу мини-хидроелектране „Велика плоча“ на Карошевској реци, која је део слива. Представници Завода су потврдили тврдње еколога о постојању заштићених врста. 

Представници Завода за заштиту природе Србије су утврдили постојање поточног рака у сливу Ратајске реке, који је строго заштићена врста, али не и његову бројност. Очекује се да ће се то утврдити након што Завод истраживање овог подручја стави у план рада за наредну годину. Оно што је такође евидентирано је присуство поточне мрене и пастрмке, које имају статус заштићених врста. То нам потврђује доктор еколошких наука Ненад Секулић, један од чланова екипе која је обавила прелиминарна истраживања.

Шта то значи? Значи да се при издавању услова од стране Завода за заштиту природе Србије, дефинишу мере под којима је могуће неке активности реализовати, а с друге стране неке и ограничити, или чак и забранити – каже Ненад Секулић.

Тренутно стање реке Ратајске, којој је природа била наклоњена, погодује поточном раку, а свака интервенција на реци могла би да га угрози.

Присуство ових врста није изненађујуће зато што је реч о хладном водотоку, заиста чистом и богатом кисеоником, јер нема ни насеља. Можда има појединачних кућа, али они не врше преко отпадних вода такво загађење у тој мери као што је сада низводније где примећујемо и чврст комунални отпад. Оно што је карактеристика овог водотока је да је заиста сачувао тај исконски облик и да треба водити рачуна о свим евидентираним врстама – истиче Секулић.

Могу ли поточни рак и друге заштићене врсте бити довољне да се река Ратајска одбрани од изградње мини-хидроцентрала?

Сам налаз поточног рака не мора да подразумева одмах и заштиту подручја у том ширем контексту. Ми у великом броју заштићеног подручја, од националних паркова, преко специјалних резервата и паркова природе, имамо евидентирана станишта строго заштићених врста. Али, захваљујући подацима које имамо, ми можемо да дефинишемо на који начин се одређени пројекти могу реализовати, или им се ограничити или забранити у потпуности њихова реализација. У том контексту, ми морамо да водимо рачуна при издавању услова Заштите природе и да имамо сада и ту чињеницу, а то је налаз поточног рака.

Намеру да на Ратајској реци гради мини-хидроцентралу „Велика плоча“ има фирма „Power IT“ из Суботице, основана половином 2017. године. Борба за ову реку еколошких удружења из Пријепоља и других градова, као и бројних мештана, траје одавно, али је интезивирана у фебруару ове године, када је у Општинској управи Пријепоље организован јавни увид у документацију о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње МХЕ „Велика Плоча“. Министарство рударства и енергетике је крајем маја донело решење о одбацивању захтева инвеститора за продужење рока важења енергетске дозволе, а решење је постало правоснажно 13. јула.

Подели на мрежама

Повезани чланци