Повратак на посао након породиљског – на ком нивоу су радна права жена?

Повратак на посао након породиљског – на ком нивоу су радна права жена?

Мајкe првог и другог детета враћају се на посао када дете има око 11 месеци. Тада углавном почињу проблеми око усклађивања обавеза око детета и одговорности према пословним обавезама. Према Закону о раду, женама током трудноће и након порођаја, послодавац је дужан да пружи посебну заштиту. Али, то често није случај. Напротив, многе жене након истека породиљског добијају отказ.

Постоји низ одредби Закона о раду које за циљ имају заштиту родитељства, посебно жена у периоду трудноће и након порођаја. Ипак, већина запослених није упозната и често не користи своја законом гарантована права о клизном радном времену, раду од куће и рада на даљину. Зато у пракси послодавци често прибегавају методама којима се  крше радна права жена.

Добијање отказа је најчешће. Или, други случај је да се вратите на посао и десиће вам се да ће вам бити додељено ниже радно место у односу на ваше искуство или образовање и са мање одговорности, а самим тим и мањом зарадом – итиче Теодора Гавриловић из Удружења за радна права жена РОЗА из Зрењанина.

Раскорак између прописаних законских норми и примене у пракси још увек је велики.

Закон гарантује да трудноћа, односно породиљско одсуство или одсуство због неге детета, не може бити отказни разлог. Али, поставља се питање да ли је ово само привремена суспензија отказа Уговора о раду, када се жена врати на посао након истека породиљског одсуства, односно, одсуства ради неге детета. Зато је веома важно да се прошири ова заштита материнства, значи да не обухвата само период повратка жене на рад, јер можда може и да се пролонгира у неком примарном периоду одгајања детета. Морамо као систем, као друштво, показати одређени систем разумевања за жене у том периоду, када је њихово психичко и физичко здравље у другачијем положају услед самог порођаја. Самом чињеницом да губитак запослења изазива огроман стрес, смањује се ниво пажње коју жена може посветити одгајању детета – појашњава адвокатица Амра Мухотић.

Путем онлајн анкете прикупили смо искуства жена о њиховим радним правима, а једно од питања било је и понашање послодаваца након повратка жена на посао после истека породиљског. Ово је једно од искустава.

Нисам добила годишњи одмор у години када сам била на породиљском одсуству, а када ми је мало дете било болесно одузимали су ми од годишњег одмора и нису признавали дознаке за боловање под изговором да би ми платили целу зараду. Када је била Ковид пандемија морала сам да водим дете са мном на посао, нису ми одобили рад од куће, а тада нису радили вртићи. Тако је моје дете проводило пуно радно време на мом послу 3 месеца.

Неједнака расподела обавеза у домаћинству доводи жене у незавидан положај када се након порођаја врате на посао.

Нама је јасно да су жене код нас већински задужене за бригу о детету, што значи да оне опет морају да узимају слободне дане, боловање ради неге детета ако се оно разболи, или да изађете раније и да одете на родизељски. Потпуно је јасно зашто се жене одлуче или да престану да раде, или се окрену неким прекарним облицима рада који су несигурну. Ту мислим на неки дигитални рад.. тада немате бенфите као нека запослена особа – каже Теодора.

Још једна од одредби Закона о раду која иде у прилог породиљама је да уколико није у целини или делимично искористила годишњи одмор у календарској години због одсутности са рада ради коришћења породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета – има право да тај одмор искористи до 30. јуна наредне године.

Подели на мрежама

Повезани чланци