Процедуре коче радове на одржавању макадамских путева

Процедуре коче радове на одржавању макадамских путева

Радове на одржавању макадамских путева општина Пријепоље одлучила је да повери групи понуђача СКС „Миоска“ и предузећу „Сложна браћа“ огранак „Путеви Златар“. Ово је одлучено након другог поступка јавне набавке за исте радове, јер је први делимично поништен након решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, која је решење донела након захтева предузећа „Лабуд Плус“ из Ивања.

За одржавање макадамских путева у општини Пријепоље пристигле су две понуде, предузећа „Лабуд плус“ из Ивања и заједничка понуда понуђача СКС „Миоска“ и предузећа „Сложна браћа“ огранак „Путеви Златар“. Општина Пријепоље одлучила је да уговор додели групи понуђача СКС „Миоска“ и предузећу „Сложна браћа“ огранак „Путеви Златар“ који су вредност радова проценили на близу 4 милиона динара са ПДВ-ом, док је понуда предузећа Лабуд Плус била за 617 хиљада динара мања.

У разлозима одбијања предузећа „Лабуд Плус“, општина Пријепоље  наводи Извештај надзорног органа из априла 2019. године о изведеним радовима, где је констатовано да радови нису у складу са пројектом и уговором и да предузеће „Лабуд Плус“ није испунило своје уговорне обавезе за извођење радова на уређењу пољског-атарског пута Ликина трешња – Рогушје – Ланговићи у Бабинама и пута Хисарџик – кућа Сулејмана Тандира.

Такође, констатоване су и примедбе на квалитет и динамику грађења, где је назначено да извођач, односно предузеће „Лабуд Плус“, има обавезу да прочисти пут Ликина трешња-Рогушје-Ланговићи. У извештају је наведено да извођач  радова „Лабуд плус“ није поступио по овој  примедби.

У образложењу за одбијање наводи се и да је стручни надзор који  је именован од стране општине, констатовао следећу примедбу у погледу квалитета грађења пута у Хисарџику: „недовољна количина и квалитет радова, недовољно уваљан пут, потребно поправити пут, стање лошије него пре радова“. Извођач „Лабуд Плус“ ни овај пут није није  поступио по примедби у погледу квалитета грађења, наводи се у образложењу. Наручилац, односно Општина, предузећу „Лабуд Плус“ за изведене радове није платила. 

Јавна набавка за одржавање макадамских путева расписана је половином септембра прошле године, када је понуда извођача „Лабуд Плус“ из Ивања одбијена из сличних разлога, али уз мање образложења. Тада је поред пута у Хисарџику и Бабинама, као спорни били наведни и радови на путу  Седобро – Фејзић.

Општина је и тада одлучила да уговор додели групи понуђача СКС „Миоска“ и предузећу „Сложна браћа“ – огранак „Путеви Златар“ за исту цену као у другом поступку.

Због ове одлуке, предузеће Лабуд Плус је Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки поднело захтев за заштиту права. Према решењу Комисије достављеном крајем децембра прошле године, Општина Пријепоље била је дужна да предузећу „Лабуд Плус“ надокнади трошкове поступка у износу од 142 хиљаде 500 динара и да поново испита да ли су достављене понуде прихватљиве.

Поступајући по налозима Републичке комисије, Комисија за јавну набавку, коју су чинили Драгана Жунић, Изет Чоловић и Славица Кувељић, опет је одбила понуду предузећа Лабуд Плус.

Подели на мрежама
Новинарка

Повезани чланци