Шта ћемо плаћати у оквиру нове накнаде на рачунима ЈКП „Лим“?

Шта ћемо плаћати у оквиру нове накнаде на рачунима ЈКП „Лим“?

Недавно је јавност у Пријепољу путем медија обавештена да ће мартовски рачуни за воду, канализацију и смеће садржати још једну ставку: таксу за приступ систему. Заправо, ради се о фиксној накнади за погонску спремност водоводног система, која ће износити 177 динара и плаћаће се месечно, без обзира на количину утрошене воде. Јавност се углавном огласила на друштвеним мрежама, незадовољна новим наметом. Многи нису разумели шта то заправо значи и откуд баш сада да се оваква одлука донесе? Одговоре смо потражили у Јавном комуналном предузећу „Лим“.   

Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лим“ о увођењу нове таксе на рачунима за воду, канализацију и смеће, Привремени орган је прихватио на седници одржаној половином фебруара. Нова ставка ће Комуналном предузећу доносити више од милион динара месечно, односно око 13 милиона годишње.    

Објашњење Јавног комуналног предузећа „Лим“ о разлогу увођења таксе, а које је на захтев наше редакције стигло на мејл адресу, преносимо у целости:

У циљу побошљања стања у водоснабдевању грађана Општине Пријепоље приоритетно је ублажити и временом потпуно елиминисати проблеме везане за губитке у водоводном систему. Наш циљ је да количине воде које преузимамо са извора и прерађујемо на постројењу за пречишћавање воде за пиће буду само потребне количине, тј. количине које одговарају средњим дневним потребама. Исто се може реализовати, између осталог, кроз активности смањења нерационалне, ненаменске и нерегуларне потрошње воде и унапређења комуникација између крајњих корисника и водоводног предузећа.

Водоводни прикључци објеката корисника, на делу од уличне водоводне мреже до мерног места корисника, укључујући и мерно место, не улазе у основна средства ЈKП „Лим“, те трошкови одржавања истих нису покривени са ценом воде. У циљу благовременог и ефикаснијег одржавања водоводних прикључака и водомера, што захтева значајна финансијска средства, од стране ЈKП „Лим“ предложено је да се изврши допуна Одлуке Надзорног одбора ЈKП „Лим“ Пријепоље о висини цена комуналних услуга – воде и канализације са накнадом за погонску спремност водоводног система. Са овим средствима ће се стећи услови да сваки корисник јавног водовода Пријепоља има водоводни прикључак под притиском, исправан водомер и у сваком тренутку обезбеђену воду за коришћење, без обзира на временски период одсуства корисника из објекта, тј. некоришћења водоводног прикључка. Исто директно утиче на побољшање односа између корисника и водоводног предузећа. Истовремено, кроз ову активност ће се смањити нерационална, ненаменска и нерегуларна потрошња воде, чиме се директно штити водоводни систем и омогућава континуирано водоснабдевање свих корисника“.

Питали смо и надлежне у Општини Пријепоље да ли су у овој процедури пропустили да Одлуку о промени цена комуналних услуга објаве на огласној табли или интернет страници 15 дана пре усвајања, а што је прописано Законом о комуналним делатностима? Члан Општинског већа Алкесандар Вујичић, који је у време усвајања Одлуке био члан Привременог органа, рекао нам је да нису били у обавези то да ураде. Како наводи, овде није у питању повећање цена услуга, него се ради само о увођењу фиксне накнаде која раније није ни постојала.

Подели на мрежама

Повезани чланци