Унапређење енергетске ефикасности у општини Пријепоље

Унапређење енергетске ефикасности у општини Пријепоље

Заменом 2.500 сијалица јавне расвете лед светиљкама у општини Пријепоље остварена уштеда од 10 милиона динара годишње, каже члан Општинског већа Едиб Кајевић.

У Србији се потроши од три до пет пута више електричне енергије по јединици друштвеног производа, него у земљама Европске уније, а два до три пута више него у земљама у окружењу. Због лоше топлотне изолације расипа се више од 50 одсто потрошене енергије, а на годишњем нивоу изгуби се око пола милијарде евра због енергетске неефикасности. Унапређење енергетске ефикасности један је од циљева у Стратегији одрживог развоја општине Пријепоље за период од 2016. до 2020. године.

Министарство рударства и енергетике креирало је Информациони систем за енергетски менаџмент, како би се створила база података о укупној потрошњи енергије и воде у јавним зградама у надлежности локалних самоуправа. Ка унапређењу енергетске ефикасности окренути су и Министарство екологије и европски фондови, а један од услова за приступ тим средствима је именовање енергетског менаџера у свакој општини, која броји више од 20.000 становника.

Општина Пријепоље је именовала енергетског менаџера, а друга ствар је да подаци о потрошњи електричне енергије и воде у јавним зградама и установама, буду доступни и унети у базу коју је креирало министарство енергетике. Менаџер уноси податке за задње три године након чега ћемо имати податке о трендовима потрошње енергената у јавним установама и видећемо где су критична места, где се троши више него што би требало  – каже Едиб Кајевић из Општинског већа и додаје да ће на основу података из базе моћи да се конкурише за наредне пројекте код донатора.

Сви нови пројекти који се реализују, међу којима изградња и реконструкција објеката, подразумевају и енергетску ефикасност. Пројекат који најбоље приказују значај енергетске ефикасности кроз остварене уштеде јесте замена сијалица јавне расвете лед светиљкама, каже Кајевић.

Пројекат замене сијалица лед расветом је показао ефекат енергетске ефикасности. Према подацима, потрошња енергије са 19 милиона је смањена на 14 милиона на годишњем нивоу, а одржавање са седам на два до три милиона, што је уштеда од око 10 милиона годишње – истиче Кајевић и наглашава да осим замене има и нових прикључења па је самим тим повећан број потрошача, а ипак су остварене уштеде.

Због лоше топлотне изолације расипа се више од 50% потрошене енергије, а на годишњем нивоу изгуби се око пола милијарде евра због енергетске неефикасности. Уштеда енергије у домаћинствима заправо је енергетска ефикасност. Уградњом топлотне изолације, паметним одабиром и употребом уређаја, доприноси се енергетској ефикасности. Република Србија се обавезала да ће до 2020. обезбедити да се 27 одсто електричне енергије производи из обновљивих извора, док је Европска унија постигла договор о повећању енергетске ефикасности од 32,5 одсто до 2030. године. Нови циљ, који су договорили преговарачи из Европског парламента и Савета ЕУ, требало би да буде ревидиран до 2023. године како би се узело у обзир значајно смањење трошкова услед економских или технолошких иновација, и може бити само повећан.

Подели на мрежама

Повезани чланци