За део канализационе мреже у Бродареву и Коловрату 2 милиона 800 хиљада динара

За део канализационе мреже у Бродареву и Коловрату 2 милиона 800 хиљада динара

Изградња дела канализационе мреже у Месним заједницама Бродарево и Коловрат, општина Пријепоље је након спрoведене јавне набавке, поверила двема фирмама: грађевинском предузећу Стабил-про из Ужица и предузећу ДОО Тргошпед из Пријепоља. Уговорена вредност радова са ПДВ-ом износи нешто више од 2 милиона 800 хиљада динара.

Радове на завршетку и санацији фекалне канализације у Месној заједници Бродарево у насељима Јалија и Закут изводиће грађевинска фирма Стабил-про из Ужица, а из општинске касе биће јој исплаћено око милион 250 хиљада динара са ПДВ-ом. Истом предузећу повeрени су радови на завршетку регулације „Дубоки поток“ у насељу Беглуци, израда уливног објекта, каскаде бр.3, за близу 882 хиљаде динара са ПДВ-ом. Предузеће ДОО Тргошпед из Пријепоља изводиће радове на делу фекалне канализације у насељу Равне за 725 хиљада динара са ПДВ-ом.

Рок за извођење уговорених радова је 30 дана од дана увођења извођача у посао, са гарантним роком од 12 месеци од дана извршене примопредаје.

Подели на мрежама

Повезани чланци