За поправку путева у осам месних заједница још 15 милиона динара из буџета општине

За поправку путева у осам месних заједница још 15 милиона динара из буџета општине

Општина Пријепоље наменила је 15 милиона динара  за поправку и одржавање путева у месним заједницама Пријепоље, Коловрат, Ивање, Велика Жупа, Бродарево, Сељашница, Јабука и Седобро. Расписана је јавна набавка, a рок до када понуђачи могу да се јаве  је 16. август.

За асфалтне и друге радове у осам месних заједница, изабрани понуђач имаће рок 90 календарских дана да их заврши. Предвиђено је да се санирају постојећи туцанички путеви и да се изврше неопходни радови на њиховој реконструкцији, као што је постављање тампонског слоја.

Критеријум при одабиру извођача радова биће најнижа понуђена цена, а уколико и након рангирања на основу овог критеријума не буде могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.       

Подели на мрежама

Повезани чланци