Рециклажно двориште у Новој Вароши

Рециклажно двориште у Новој Вароши

Један од циљева Регионалног плана управљања отпадом за општине Пријепоље, Нову Варош, Прибој и Сјеница од 2011. до 2020. године је успостављање рециклажних дворишта у општинама региона. Реч је о уређеним просторима у којима се отпад на прописан начин може прикупљати, разврставати и третирати до облика погодног за транспорт и даљу рециклажу.

Овим планом рециклажна дворишта су предвиђена у општинама Прибој, Пријепоље, Сјеница и Нова Варош. За сада је заживело само рециклажно двориште у Новој Вароши.

Рециклажни центар у Новој Вароши је почео са радом у другој половини 2013. године. У овом рециклажном центру се прикупља, сортира, балира и складишти рециклабилни отпад – картон, папир, најлон, ПЕТ амбалажа и алуминијумске конзерве. Месечно се третира око шест тона овог отпада, с тим што највећи део чине картон и папир.

На 17 локација у граду постављена су по четири контејнера за прикупљање рециклабилног отпада, који се затим одвози на прераду. Постављено је и 12 жичаних контејнера у различтим деловима општине за прикупљање картона и папира, првенствено код већих трговинских радњи где таковог отпада има највише. Рециклажни центар сарађује и са другим привредницима, који када сакупе довољне количине рециклажног отпада позивају Рециклажни центар да га одвезу.

Опрема за рециклажни центар је финансирана од стране УНОПС ЕУ ПРОГРЕС и коштала је преко 7,3 милиона динара. Захваљујући пројекту „CLEAN“ добили су ових 68 контејнера за разврставање смећа.

Сам процес рециклаже се још увек не спроводи у овом рециклажном центру, већ се прикупљени материјал продаје овлашћеним оператерима, који поседују одговарајуће дозволе у складу са прописима о кретању отпада, каже вршитељка дужности директора Јавног предузећа „3.септембар“ Сузана Шуљагић.

Сузана Шуљагић истиче да је односу на општине у окружењу у Новој Вароши прилично развијена свест о очувању животне средине, али да се још увек заостаје у односу на развијене градове у Србији.

Сав посао у вези са сортирањем и балирањем рециклабилног отпада се обавља у оквиру радне јединице Чистоћа и механизација Јавног предузећа „3.септембар“, а три радника су обучена за рад на самој рециклажној линији.

Подели на мрежама

Повезани чланци