Практична (не)примена Регионалног плана управљања отпадом

Практична (не)примена Регионалног плана управљања отпадом

Регионални план управљања отпадом ослања се на циљеве, начела и принципе који су дефинисани у Стратегији управљања отпадом Републике Србије, израђене за период од 2010. до 2019. године. У Стратегији стоји да за управљање комуналним отпадом главну одговорност има локална власт.

За потребе израде Плана формирани су координациони тим и радне групе, са више од 30 чланова.

Неуспели пројекат „Регионална депонија Бањица“

Општине Пријепоље, Нова Варош, Прибој и Сјеница су пре 12 година, тачније 8. октобра 2005. године потписале Споразум о заједничком управљању отпадом. Скупштине општина (све осим Сјенице) донеле су одлуку о градњи заједничке регионалне депоније на локацији «Бањица» на територији Нове Вароши. Регионална санитарна депонија Бањица је за 13 година прогутала више од милион евра, рачунајући средства из локалних буџета и донација Европске уније, али грађани Пријепоља и других општина које су приступиле пројекту и даље живе поред сметлишта које им угрожава здравље.

Постојеће несанитарне депоније у општинама

Заједничка депонија за Прибој и Нову Варош

Месечно се са територије општине Прибој одлаже око 2200 кубних метара отпада и још око 1700 са територије општине Нова Варош на депонију „Дубоки до“. За једну годину на сметлишту Дубоки До, које је у функцији већ 34 године, кипује се око 47.000 кубних метара отпада, или десетина укупно расположивих капацитета.

За редовне санације ове депоније утроши се око 720.000 динара, 360.000 из општинског буџета Прибоја и исти износ из буџета Нове Вароши.

Депонија у Пријепољу

Сав отпад који се сакупи на територији општине Пријепоље одлаже се на несанитарну депонију Стањевине на самом уласку у Пријепоље, која је пре 18 година одређена као привремена локација. Затварање депоније Стањевине последњи пут било је извесно 2008. године када је Главни пројекат санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада општине Пријепоље, урадило предузеће “ Велика Морава“ из Београда. Тада се рачунало да ће се привести крају пројекат Регионалне депоније Бањица, међутим, застојем са активностима на том пројекту, смеће није отишло даље од Стањевина, а урађени пројекат није ничему послужио. И тада као и данас, одржавање Стањевина на годишњем нивоу кошта близу 7 милиона динара.

Депонија у Сјеници

Од 2007. године на територији општине Сјеница у месту званом Говеђак почело је одлагање комуналног отпада на одређеној локацији. До 2007. године коришћена је
депонија на десној обали Увца, удаљеној 3 км од центра Сјенице. Ова депонија је коришћена 20 година и има површину од око 3 ha. За исту је урађен пројекат
санације, затварања и рекултивације комуналног отпада. Велики део радова на санацији депоније је урађен осим радова њеног затварања и рекултивације.

Рециклажна дворишта

Центри за одвојено прикупљање рециклабилног отпада (рециклажна дворишта) су места намењена за разврставање и привремено складиштење рециклабилног и кабастог отпада. Ови центри имају битну улогу у свеукупном систему управљања отпадом, јер служе као веза између јединица локалне самоуправе и грађана, овлашћених сакупљача и лица која врше третман отпада.

Регионалним планом управљања отпадом предложено је да се центри за одвојено сакупљање отпада поставе у свим општинама.

Центри за одвојено сакупљање отпада биће опремљени хидрауличним пресама, које су неопходне за пресовање и балирање ПЕТ/папира/лименки у општинама. Процењује се да ће грађани у Центре за одвојено прикупљање отпада доносити око 20 кг различитих врста отпада по становнику годишње, пише у РПУО.

Општина Нова Варош једина је која је на својој територији изградила рециклажни центар, који је почео са радом у другој половини 2013. године. Опрема за рециклажни центар је финансирана од стране УНОПС ЕУ ПРОГРЕС и коштала је преко 7,3 милиона динара. 

Амбициозни планови

Неки од  циљева Плана управљања отпадом су: Оснивање стручних служби за заштиту животне средине; Изградња трансфер станице у Сјеници; Санација и рекултивације општинских сметлишта; Уклањање дивљих депонија и успостављање редовне услуге сакупљања и транспорта отпада (паркиралишта, јавне површине, извори); ширење културе одговорног поступања са отпадом; Системско образовање јавности о потреби сепарације отпада и рециклаже.

Шта је урађено?

Једна од ретких ствари која је са папира пресликана у пракси је формирање Регионалног јавно-комуналног предузећа за управљање отпадом 2013. године.

Сматрало се да ће тиме коначно бити стављена тачка на низ погрешних и траљавих корака из претходних 10 година. Од тада до данас, предузеће има само једног запосленог – директора.

Регионални план управљања отпадом, општине су израдиле уз техничку помоћ Програма подршке општинама IPA 2007 – Добра управа, планирање и пружање услуга који финансира Европска унија.


Подели на мрежама

Повезани чланци