Информисаност младих најбоља превенција трговине људима

Информисаност младих најбоља превенција трговине људима

У првих шест месеци 2021. године идентификовано је 26 жртава трговине људима, од којих је петоро малолетно, подаци су са којима Србија дочекује Међународни дан борбе против трговине људима. Доминантна је сексуална експлоатација, којој је било изложено чак 15 жртава, подаци су Бироа за борбу против трговине људима. У борби против трговине људима скоро 20 година истрајава Антитрафикинг мрежа, чија чланица је и Форум жена Пријепоља.

Трговна људима је озбиљно кривично дело, које се тешко открива и доказује, а подаци показују да су у више од 50%  жртава трговине људима у Србији углавном девојчице старости између 11 и 17 година. Током претходне године од 57 идентификованих, 24 жртве су биле малолетне.

Статистике показују да је међу жртвама највише младих, али важно је истаћи да жртва трговине људима може постати заиста свако, без обзира на старост и образовање. Примамљиви огласи за посао, самостална путовања младих који нису довољно информисани о мерама заштите од трговине људима, лако ступање у пријатељске и емотивне везе са готово непознатим особама могу бити пут да особа постане жртва трговине људима. Криминалне групе и појединци који корист прибављају кроз експлоатацију било које врсте, јако су вешти у манипулисању, обманама, уцени, изнуди, контролисању кроз бројне лажне емоције, лажну психолошку подршку, претње и примену насиља – каже Алдина Салкановић, координаторка Форума жена Пријепоља на пројектима АТ мреже.

Подизање свести о проблему трговине људима, основ је превенције, која кроз информисаност, едукацију и санкционисање води ка сузбијању ове појаве.

У циљу превенције трговине људима, активисткиње Форума жена Пријепоља већ четири године у оквиру АТ мреже спроводе различите активности, од уличних акција, едукације запослених у надлежним институцијама, округлих столова, до радионица у средњим школама. Радионице сматрамо посебно важним јер статистике показују да су деца и млади у највећем ризику да постану жртве трговине људима. Са њима смо радили пре свега препознавање различитих облика трговине људима, говорили о начинима врбовања, важности провере сумњивих огласа за посао, посебно у иностранству, али и стратегијама како да се заштите и не упадну у ланац трговине људима – прецизира Салкановић.

Неопходно је унапређивање правног и институционалног оквира  у циљу унапређења положаја жртава трговине људима и усклађивања са међународним стандардима и доследна примена постојећих правних норми.

За кривично делу трговина људима запрећена је казна у трајању од 3 до 12 година, међутим, према подацима Астре, у последње три године бележимо највећи удео казни затвора за трговину људима у распону од 3−5 година. Такође није непознаница изрицање казни испод законског минимума, у трајању испод 3 године, у чак 17% случајева. Током претходне три године може се уочити пораст удела сексуалне експлоатације у кривичним поступцима везаним за трговину људима, где 60% жртава чине малолетна лица, тј. деца. Нема података да је неко од оштећених лица добило статус посебно осетљивог сведока.

Некадашња Астра, а данас Антитрафикинг мрежа, настала je 2002. године. Чиније 8 чланица: АСТРА – Београд, СОС телефон за жене и децу жртве насиља – Власотинце, Независни женски центар – Димитровград, Одбор за људска права – Врање, Центар за девојке – Ниш, ПАОР – Зрењанин, Центар за девојке–Ужице и Форум жена Пријепоља.

Подели на мрежама
Новинар

Повезани чланци