Када ће бити обележени нове улице и објекти у Пријепољу?

Када ће бити обележени нове улице и објекти у Пријепољу?

Републички геодетски завод завршио је унос 90% назива за 843 нове улице и 214 заселака у општини Пријепоље. Када ће у свим улицама бити постављене табле, на стамбеним објектима адресни бројеви и подаци бити промењени у документима, тешко је рећи, јер је, у наредном периоду, пред локалном самоуправом веома обиман и комплексан посао у практичном и финансијском смислу.

Пројекат Ажурирања адресног регистра започет је половином 2018. године када је општина Пријепоље од Републичког геодетског завода добила елаборате уличних система. Након две године усаглашавања, у децембру 2020. Скупштина општине усвојила је Одлуку о утврђивању назива улица и других делова насељених места након чега је РГЗ започео унос података у Адресни регистар Републике Србије. Након скоро две године, завод још увек није у потпуности завршио свој посао.

Према последњим подацима које смо добили од РГЗ-а завршено је око 90% улица на територији општине Пријепоље. Што се тиче даљих корака, локална самоуправа је свесна значаја ове теме како за грађане и привреду, тако и за све државне органе и ми смо већ кренули да обилазимо на терену улице и одређујемо локације за нове табле, односно припрему спецификација за набавку нових табли. Упоредо са тим мењаће се и постојеће табле које су једнојезичне , а према постојећем Закону морају бити двојезичне. Предност при обележавању имаће градска зона затим насеља Коловрат и Бродарево, затим приградска насеља, а у каснијој фази и сеоска насеља. Посао је веома обиман, превише дугачке улице, неке ће имати и преко 15 места за обележавање. Тек у следећој фази ћемо ићи на постављање кућних бројева. Према закону о адресном регистру трошкови обележавања су на локалним самоуправама – објашњава како ће тећи процес члан Радне групе за именовање улица Миодраг Думић.  

Да ли ће објекти који нису уписани у Катастар непокретности, односно нису легализовани, моћи да добију адресни број?

Сви објекти без обзира на правни статус објекта, да ли су уписани у Катастар или не, подлежу Закону о означавању и биће обележени кућним бројем. Трошкови адресног броја падају на терет локалних самоуправа – истиче Думић.  

Промена адресе условиће и промене у личним документима, али и промене у регистрима других државних и локалних институција од којих грађани и грађанке добијају рачуне и другу пошту.

Превасходно је битно да грађани промене адресу у личним документима у МУП-у и то о трошку Републике Србије, а касније у зависности од ажурности других институција мењаће се подаци на рачунима и другим регистрима. Већина државних органа ће то да одради аутоматском синхронизацијом са Адресним регистром када буде завршен, док ће приватна предузећа према свом плану и програму мењати регистар – додаје Миодраг Думић.

У локалној самоуправи се надају да ће по комплетном уносу података у Адресни регистар, са постављањем табли почети већ у наредној години, а колико ће цео процес трајати, тешко је рећи, јер захтева много рада, времена и финансија, пошто је Пријепоље, једна од општина у Србији са највећим бројем нових улица и заселака.

Подели на мрежама

Повезани чланци