Материјална подршка – једно од основних права особа са инвалидитетом

Материјална подршка – једно од основних права особа са инвалидитетом

Особе са инвалидитетом имају право на различите врсте  материјалне подршке. То право им је гарантовано Законом о социјалној заштити и остварује се ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника. Проблем је што често нису довољно информисани о томе како и преко којих институција могу да остваре то право.

Особе са инвалидитетом преко Центра за социјални рад Пријепоље могу да остваре право на новчану социјалну помоћ као и право на додатак за туђу негу и помоћ другог лица.

То важи за особе које нису пензионери, које немају радног стажа, за децу или особе које имају радног стажа мање од пет година. За све остале захтев се подноси фонду ПИО у Пријепољу. Што се тиче једнократне новчане помоћи и оставривања права на новчану социјалну помоћ на месечном нивоу, то јесте доступно особама са инвалидитетом, али то није основни предуслов да би се остварило то право. Уз то морају бити испуњени и други услови који су у складу са Законом о социјалној заштити и општинском одлуком – каже дипломирана социјална радница у Центру за социјални рад у Пријепољу Мериса Ахметовић.

Захтев за туђу негу и помоћ се подноси у Центру за социјални рад попуњавањем обрасца или преко сајта ове установе који је доступан и за особе са инвалидитетом.

Уз тај захтев потребно је да донесу копију личне карте или очитану личну карту као и медицинску документацију која не треба да буде старија од шест месеци. Потребно је да та документација буде од различитих лекара специјалиста и да на њој буде наглашено да је за туђу негу и помоћ. Документација мора бити у оригиналу или оверена код нотара, с тим што када корисници оверавају ту документацију наведу због чега је оверавају, јер је у том случају та овера бесплатна – објашњава процедуру за остваривање овог права Мериса Ахметовић.

Центар за социјални рад документацију прослеђује у ПИО фонду Ужице који заказује вештачење или преглед лекарске комисије која касније доноси налаз и своје мишљење.

На основу тог налаза правник Центра за социјални рад доноси решење о признавању права на туђу негу или одбијања. Уколико се установи да корисник, односно подносилац захтева за туђу негу има телесно оштећење или трајни органски поремећај неуролошког или психичког типа у висини од 90 одсто по једном основу или 70 и више одсто по два основа, онда му се признаје право на увећан додатак. Дакле, предуслов да имате увећан додатак јесте да имате право на туђу негу или како ми то кажемо на основну туђу негу – истакла је Мериса Ахметовић.

Ако комисија процени да код некога може доћи до побољшања здравственог стања онда могу да ограниче право на одређени период. У супротном туђа нега се признаје трајно. Према речима Мерисе Ахметовић туђа нега се исплаћује на месечном нивоу. Износ ове врсте материјалне подршке за претходни месец износио је 12.000 динара, док додатак за туђу негу износи 32.500 динара. Право на туђу негу и помоћ у Пријепољу оставрује 167 корисника, док  250 особа користи право на увећани додатак.

Подели на мрежама

Повезани чланци