Не назире се крај јавне набавке за асфалтирање 26 путних праваца у Пријепољу

Не назире се крај јавне набавке за асфалтирање 26 путних праваца у Пријепољу

Већ осам месеци општина Пријепоље не може да заврши поступак јавне набавке за асфалтирање путева у Мијанима, Коловрату, Сељашници, Великој Жупи, Ивању и Пријепољу. Као разлог се наводе неиспуњени услови за доделу уговора.

Јавна набавка за асфалтирање путева у шест месних заједница расписана је још почетком октобра прошле године. За месец дана колико је поступак био отворен, пристигла је само једна понуда – предузећа д.о.о Лабуд Плус из Ивања, које је дало понуду за правце у Великој Жупи, Ивању и Пријепољу, док за Мијане, Коловрат и Сељашницу није било понуда. Комисија за јавну набавку општине Пријепоље одбила је ову понуду због тога што Општина, као наручилац, поседује доказ за негативну референцу. У образложењу је наведено да предузеће „Лабуд Плус“ није исупунило уговорне обавезе по раније закљученим уговорима, конкретно за санацију и поправку пута Бродарево – Врболаш – Завинограђе.

Тада је Општина први пут обуставила поступак јавне набавке.

Након доношења ове одлуке, предузеће „Лабуд Плус“ је у новембру подонело захтев за заштиту права, након чега је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки дала налог општини Пријепоље, да у поновљеној стручној оцени понуда, поново испита да ли су достављене понуде прихватљиве.

Поступајући по налогу Комисије, општина Пријепоље је крајем априла делимично поништила поступак јавне набавке.

Већ почетком маја, Општина је други пут обуставила потупак, а као разлог навела да су одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде. За одбијање предузећа „Лабуд Плус“ као понуђача у поступку јавне набавке, као доказ наведена је и пресуда Привредног суда у Ужицу којом је утврђено да  радови на санацији и поправци постојећег пута Јунчевићи – Паљика у МЗ Јабука, нису изведени квалитетно и у складу са уговором. Како се наводи, према налазу и мишљењу вештака, неквалитетни радови се односе на набавку, транспорт и уградњу тампонског материјала од дробљеног камена.

Да је поступак јавне набавке текао по плану, у планираних шест месних заједница било би укупно асфалтирано 26 путних праваца. Међу њима су путеви у Ратајској, доњим Равнама, пут у насељу Брезовача – од куће Тахировића до кућа Рвовића, пут Велика Жупа – Дураци, део пута Виницка-Школа, пут Параћи-Думљани, улица у Хашимбеговића пољу и пут Крушка од куће Новковића.

Процењена вредност радова је близу 15.400.000 динара са ПДВ-ом.

Подели на мрежама
Новинарка

Повезани чланци

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *