Да ли је општина Пријепоље напредовала у транспарентности?

Да ли је општина Пријепоље напредовала у транспарентности?

На основу анализе сајтова, доступности информација и функционисања локалних самоуправа, Пријепоље се налази на 89-ом месту од 145 општина у Србији. Ово је показало пето истраживање Индекса транспарентности локалне самоуправе, које је спровела oрганизација Транспарентност Србија.

Оцена транспарентности рада органа локалне самоуправе Пријепоље је 43 од максималних 100, што је Пријепоље задржало на прошлогодишњем, 89 -ом месту од 145 општина и градова у Србији. Општине су оцењиване и рангиране на основу критеријума транспарентности, одређених путем 95 индикатора, који су груписани у осам категорија.

Од максималних 16 бодова, колико је могло да добије у категорији Скупштина и Општинско веће, Пријепоље је добило 9 бодова. Ту се наводи да се на сајту не објављују одлуке које усвајају Општинско веће и Скупштина, као и да се не објављују усвојени амандмани и резултати гласања на седницама Скупштине.

Транспарентност буџета оцењена је са 8 бодова од максималних 14. Као мањкавост истакнуто је што на сајту нема месечних извештаја о извршењу буџета, нема водича за грађане и одлука о завршним буџетима.

У категорији Јединица локалне самоуправе и грађани, Пријепоље је добило 7 поена од могућих 15. Са нула бодова оцењено је што за разлику од сајта, не постоји опција да грађани пријаве неправилност у раду односно кршење закона укључујући и корупцију у просторијама услужног центра. Затим,  што корисник услуга локалне самоуправе не може да прати ток предмета на сајту, као и да нису видно доступни подаци о контакту председника општине или заменика са грађанима.

За слободан приступ информацијама од јавног значаја Пријепоље је добило 2 од максималних 4 поена. Половичан резултат је последица игнорисања захтева и недостављањa информација од јавног значаја у 2020. години.  

У категорији Јавне набавке, Пријепоље има максималан учинак од 4 поена, међутим, у извештају је наведено да је највећа усклађеност са мерилима транспарентности забележена у области јавних набавки, што је искључиво последица чињенице да су општине углавном објављивале информације које су законом обавезне. С друге стране, и даље је најмања транспарентност у процесима доношења одлука на локалном нивоу. Па је тако нула поена од максималних 4 општина Пријепоље и ове године добила за Информатор о раду, јер на сајту нема објављен и ажуриран информатор са свим потребним информацијама.

У категорији Јавна предузећа и установе од анализираних 15 индикатора задовољила је само 6, јер на сајтовима јавних предузећа и установа нису објављени подаци о систематизацији, документи из процедуре избора директора, годишњи планови и извештаји о раду, као и што на општинском сајту нема података о броју запослених у јавним предузећима.

За транспарентност у спровођењу Јавних расправа и конкурса од максималних 10 поена, нису добили ниједан, јер у посматраном периоду у 2020. години на сајту општине Пријепоље није објављен ниједан јавни позив за јавну расправу или конкурс, као ни податак о расподели средстава и извештаји о реализацији пројеката.

Од 13 индикаторских питања у категорији Остало, општина Пријепоље је одговорила на 6. Као недостатак се наводи што на сајту општине није објављена Стратегија развоја, као ни планови и извештаји о раду Управе, подаци о закупљеним некретнинама у власништву општине и недељне активности председника општине.

Највећи напредак у транспарентности у односу на прошлу годину забележила је општина Нова Варош која је са 64-ог доспела на 33. место. 

Општина Прибој је у односу на прошлу годину пала за девет места, и ове године је 38. на листи.

Истраживање је показало да је транспарентност градова и општина у Србији повећана 2020. године у односу на претходну, али је просек и даље низак, а најтранспарентније локалне самоуправе су Бечеј, Сомбор и Кањижа. На дну лествице трећу годину заредом су Свилајнац, Јагодина, Бујановац и Прешево.

Подели на мрежама
Новинарка

Повезани чланци