Подршка општине за развој сеоског туризма

Подршка општине за развој сеоског туризма

У оквиру програма пољопривреда и рурални развој Општина Пријепоље расписала је јавни позив за доделу подстицајних средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима за развој сеоског туризма. За ову намену буџетом је планирано 750. 000 динара, а бесповратна средства додељују се у износу од 30.000 до 150.000 динара.

На јавни позив могу конкурисати физичка лица, носиоци пољопривредних газдинстава која су у активном статусу чији су објекти категорисани као сеоско туристичко домаћинство или кућа, соба или апартман на територији општине Пријепоље, категорисани до 31. јула ове године, а да је набавка опреме извршена од 1. јануара до датума завршетка конкурса. Да су катастарске парцеле или објекти који су предмет инвестиције у власништву, односно закупу подносиоца или члана породице, као и да наменски користи и не отуђи инвестицију у наредних пет година.

Подстицаји се додељују за инвестиције у опремање купатила, кухиње и увођење система централног грејања, затим у побољшање пратећих садржаја у области рекреације и набавке дворишног мобилијара, опремање објеката ради унапређење понуде и пружања угоститељских услуга.

Пријаве се могу поднети на писарници Општинске управе у року од 15 дана од расписивања јавног позива.

Подели на мрежама

Повезани чланци