Пријепоље без постројења за пречишћавање отпадних вода – Где завршавају фекалије?

Пријепоље без постројења за пречишћавање отпадних вода – Где завршавају фекалије?

У Пријепољу не постоји постројење за пречишчћавање отпадних вода, што указује на озбиљан еколошки проблем. У сеоским срединама, отпадне воде се без претходног третмана одводе у околне водотокове или импровизоване септичке јаме, док се у граду све отпадне воде, укључујући и канализацију, изливају у две пријепољске реке.

Од 37. 000 становника, колико општина Пријепоље броји  према последњем попису, свега око 17 хиљада користи јавну канализацију. Укупна дужина изграђене фекалне канализације у градском језгру и околним насељима је 85.200 дужних метара. Изграђеном канализационом мрежом, кроз 18 испуста и више појединачних кућних одвода, употребљене воде испуштају се директно у реке Лим, Милешевку и Сељашницу, без претходног пречишчавања.

Један од драстичних примера постоји на свега неколико стотина метара од центра града у Томовом насељу, где се већ годинама  фекалије из недовршене канализације, на коју је прикључено око стотинак домаћинстава, сливају директно у Милешевку која у летњим месецима, деци али и одраслима, служи за купање.

Канализација за овај део насеља урађена је пре више од 15 година средствима које је обезбедила Месна заједница уз учешће грађана. Међутим никада није укључена на главну канализациону мрежу.  С обзиром да ЈКП „Лим“ није градило ту канализацију, нису је узели на газдовање.

Још драстичнији пример су Раишњево и Ивање, где још увек није изграђена фекална канализација, па око 3.000 мештана и мештанки страхују да ће доћи до еколошке катастрофе због честог изливања септичких јама.

Током 2019. године урађен је део канализационе мреже у Месним заједницама Коловрат и Бродарево, где од 3.600 становника јавну канализацију користи њих 2.000. Дужина укупне изграђене канализационе мреже у Бродареву је 15.000 метара дужних.

Општина Пријепоље почела је израду пројектне документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, али због недостатка финансијских средстава није завршена. Изградња је планирана на левој обали Лима на локацији ушћа Љупче у Лим, а требало би да покрије 22 насеља од укупно 80, колико их је у општини. Тиме би било обухваћено око 65 одсто становника општине.

Према прелиминарним подацима Републичког завода за статистику у целој Србији током 2018. године направљено је 106 километара јавне канализације, чиме се дужина канализационе мреже повећала са 16.746  на 16.852 километра. То значи да да је око 200 општина и градова у Србији појединачно у просеку добило око пола километра јавне канализације.


Подели на мрежама

Повезани чланци