Пријепоље пало на листи транспарентности локалних самоуправа

Пријепоље пало на листи транспарентности локалних самоуправа

Пријепоље се налази на 93. месту од 145 општина у Србији на основу анализе сајтова, доступности информација и функционисања локалних самоуправа, Ово је показало шесто истраживање Индекса транспарентности локалне самоуправе, које је спровела oрганизација Транспарентност Србија.

Оцена транспарентности рада органа локалне самоуправе Пријепоље је 44 од максималних 100, па је Пријепоље ове године на 93. месту, два места ниже него 2021. Општине су оцењиване и рангиране на основу критеријума транспарентности, одређених путем 95 индикатора, који су груписани у осам категорија.

Од максималних 16 бодова, колико је могло да добије у категорији Скупштина и Општинско веће, Пријепоље је добило 9 бодова. Ту се наводи да се на сајту не објављују одлуке које усваја Општинско веће, као и да се не објављују усвојени амандмани и резултати гласања на седницама Скупштине.

Транспарентност буџета оцењена је са 10 бодова од максималних 13. Као мањкавост истакнуто је што на сајту нема месечних извештаја о извршењу буџета и нема водича за грађане.

У категорији Јединица локалне самоуправе и грађани, Пријепоље је добило 7 поена од могућих 15. Са нула бодова оцењено је што за разлику од сајта, не постоји опција да грађани пријаве неправилност у раду односно кршење закона укључујући и корупцију у просторијама услужног центра. Затим, што корисник услуга локалне самоуправе не може да прати ток предмета на сајту, као и да нису видно доступни подаци о контакту председника општине или заменика са грађанима. Нема ни података о поступању по жалбама и приговорима, као ни обавештење како грађани могу да се пријаве да присуствују седницама скупштине.

За слободан приступ информацијама од јавног значаја Пријепоље је добило 2, од максималних 6 поена. Недовољан резултат је последица недостављањa информација од јавног значаја на време и неизвршених решења повереника у 2020. години.  

У категорији Јавне набавке, Пријепоље од максималних 4 поена, има само један, за разлику од досадашњег максималног учинка. У односу на претходне године, наручиоци набавки, у овом случају општина, више нису у обавези да поступке јавних набавки објављују на свом сајту, већ само на Порталу јавних набавки.

Нула поена од максималних 4, општина Пријепоље и ове године је добила за Информатор о раду, јер по оцени Транспарентности Србије, информатор на сајту се не ажурира свака три месеца и не садржи све потребне информације.

У категорији Јавна предузећа и установе од анализираних 18 индикатора задовољила је само 8, јер на сајтовима јавних предузећа и установа нису објављени подаци о систематизацији, документи из процедуре избора директора, годишњи планови и извештаји о раду, као и што на општинском сајту нема података о броју запослених у јавним предузећима.

За транспарентност у спровођењу Јавних расправа и конкурса од максималних 10 поена, општина је добила један, јер у посматраном периоду на сајту општине Пријепоље није објављен ниједан јавни позив или одлука о расподели средстава за медије и НВО, као ни податак о расподели средстава и извештаји о реализацији пројеката.

Од 13 индикаторских питања у категорији Остало, општина Пријепоље је одговорила на 4. Као недостатак се наводи што на сајту општине није објављена Стратегија развоја, као ни планови и извештаји о раду Управе, подаци о закупљеним некретнинама у власништву општине и недељне активности председника општине.

Општине Нова Варош и Прибој су у односу на прошлу годину пале за 13 места и ове године су 56. односно, 61. на листи.

Истраживање је показало да је транспарентност градова и општина у Србији 2022. године повећана у односу на претходну, али је просек и даље низак.

Најтранспарентније локалне самоуправе су Нови Пазар, Сомбор и Сокобања. Највећи напредак у транспарентности у односу на прошлу годину забележила је општина Тутин која је са 94. доспела на 4. место. На дну листе су Ковачица, Сечањ, Коцељева и Прешево.

Подели на мрежама

Повезани чланци