Расписан Јавни позив за реализацију програма Стручна пракса у 2016. години

Општина Пријепоље у сарадњи са Националном службом за запошљавање расписала је Јавни позив за реализацију програма Стручна пракса у 2016. години.
Из општинског буџета је, у складу са Локалним акционим планом за реализацију програма Стручне праксе, издвојено око 4 милиона динара што би требало да омогући да 20-ак особа буде ангажовано током реализације програма.
„Програм Стручне праксе намењен је незапосленим особама из Пријепоља које се први пут стручно оспособљавају за занимање које су стекле, а ради стицања услова за полагање приправничког и стручног испита“ – каже Александар Стикић, саветник за рад са медијима Филијале НСЗ Пријепоље. „Програм траје до 12 месеци, до 9 месеци за особе са вишим или високим образовањем и до 12 месеци са најмање четворогодишњим образовањем“ –додаје Стикић. Како нам је рекао, сви ангажовани у програму имаће новчану помоћ у износу од 16,000 динара за више или високо трогодишње образовање и 20,000 динара за особе са најмање четворогодишњим образовањем.
На конкурсу могу да учествују послодваци из приватног и јавног сектор  са седиштем у  општини  Пријепоље, да уредно измирују обавезе по основу пореза и доприноса, као и према Националној служби за запошљавање. Послодавац који има до 10 запослених за  програм стручне праке може примити  2 незапослена лица, а послодавац који има више од 10 запослених највише  20%  укупног броја запослених.
Стикић каже да одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси председник општине Пријепоље на основу достављене ранг-листе са бодовима поднетих захтева од НСЗ.
Јавни позив је објављен 13.јуна на огласним таблама и сајтовима општине Пријепоље и Националне службе за запошљавање. Рок за пријаве послодаваца је 24. јун.

Подели на мрежама

Повезани чланци