За која радна места је отворен конкурс у Општинској управи општине Пријепоље?

За која радна места је отворен конкурс у Општинској управи општине Пријепоље?

Расписан је конкурс за запошљавање у Општинској управи општине Пријепоље. Осам особа, углавном са високим образовањем,  требало би да буде примљено на неодређено време.

Начелник Општинске управе Пријепоље расписао је јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Пријепоље. Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове – Одсеку за инспекцијске послове, потребан је саветник који ће обављати надзор у области комуналних делатности. У одељењу за буџет и финансије, требало би да буде ангажована особа на пословима јавних набавки, док је предвиђено и запошљавање особе за послове економата.

У Одељењу за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове, постоји потреба за запошљавањем четири особе: саветника на пословима образовања, културе, спорта, здравства и социјалне заштите, саветника за послове стручног сарадника за правобранилаштво, саветника за послове секретара Општинског већа, правне помоћи и заштите права пацијената и за послове намештеника, за које је довољно средње образовање, за разлику од преосталих места у овом Одељењу. Самостални саветник на пословима инспектора наплате је радно место у Одељењу локалне пореске администрације које се попуњава.

За највећи број радних места неопходно је високо образовање и то из области права и економије, заштите животне средине, друштвено-хуманистичких наука… Радни однос се заснива на неодређено време, а рок за подношење пријава је 6. септембар. Конкурс је доступан на интернет страници општине Пријепоље.             

Подели на мрежама
Новинарка

Повезани чланци