Употреба пиротехничких средстава – опасност по сигурност грађана

Употреба пиротехничких средстава – опасност по сигурност грађана

Време новогодишњих и божићних празника се приближава а са њима се повећава и продаја пиритехничких средстава. У циљу повећавања безбедности грађана и грађанки Полицијска управа у Пријепољу, Одељење за ванредне ситуације, скрећу пажњу на опасност и могуће последице услед неовлашћене и небезбедне набавке, складиштења, продаје и употребе пиротехничких средстава.

Петарде у Србији су релативно јефтине, лако доступне и екстремно опасне о чему сведоче и бројни примери тешких повреда како одраслих тако и деце којима се, и поред забране, и даље легално продају. Услед неправилне употребе пиротехнике, осим тешких повреда са трајним последицама, често долази и до настанка пожара и експлозија.

Овим путем желим да скренем пажњу да се у промет могу стављати само пиротехничка средства која су одобрена за стављање у промет на територији Републике Србије и која се налазе на Листи експлозивних материја издатој од стране МУП- јер су једино ова пиротехничка средства испитана од стране надлежне установе и безбедна уз стручну употребу – каже руководитељка групе у Одсеку за превентивну заштиту Хасиба Кријешторац.

Пиротехничка средства првог и другог разреда у које спадају пиротехничке играчке, бенгалске и пуцајуће шибице, каписле за дечије пиштоље, петарде, римске свеће, фонтане и бенгалске ватре могу се продавати само у продавницама оружја и муниције које поседују решење о одобрењу за рад издато од стране Муп-а. Могу се продавати и у продавницама пиротехнике које поседују позитивно мишљење о испуњености просторно техничких услова за смештај пиротехничких средстава издато од стране Сектора за ванредне ситуације.

Забрањена је улична препродаја пиротехничких средстава и њихова продаја особама млађим од 18 година. Зато се упозоравају грађани који  купују пиротехнику код уличних препродаваца, која од за то овлашћених институција није испитана и није безбедна за употребу, да њиховом нестручном употребом, употребом истих од стране малолетних лица и другим небезбедним понашањем могу изазвати негативне последице по сопствено здравље и здравље других лица као и изазвати опасност за имовину услед настанка пожара и експлозија- истакла је Хасиба Кријешторац посебно истичући опасност употребе пиротехничких средстава на просторима где борави већи број деце.

За бацање петарди и нарушавање јавног реда и мира биће предузете законске мере, а  казне се крећу од 50.000 до 100.000 динара или рад у јавном интересу од 40 до 120 часова. Иста казна је и за родитеље малолетне деце.

Подели на мрежама

Повезани чланци