Услуга персоналне асистенције ускоро и у општини Пријепоље

Услуга персоналне асистенције ускоро и у општини Пријепоље

Самостални живот представља основу независности особа са инвалидитетом. Да би се он остварио у пуној мери, неопходно је омогућити им широк спектар услуга из области социјалне заштите. Једна од њих, која у Пријепољу још увек није заживела, је услуга персоналне асистенције чије активности су усмерене ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника.

Услуга персоналне асистенције доступна је пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I или II степеном подршке, у складу са прописаним стандардима за пружање услуга социјалне заштите. За разлику од услуге „лични пратилац детета“, која у Пријепољу постоји већ дужи низ година, услуга „персоналне асистенције“ још увек није заживела.

Ми смо негде у мају 2021. године донели одлуку где смо предвидели и могућност ове услуге уколико се за то укаже потреба. Ми за ту услугу, до уназад можда пола године, нисмо имали заинтересованих. Касније се појавио један корисник са захтевом за остваривање те услуге. Да бисмо могли да пружимо ту услугу ми смо донели Правилник за пружање те услуге – каже руководитељка Одељења за друштвене делатности ОУ Пријепоље Јела Посркача.

Доношењем Правилника, којим се одређује ко има право на ову услугу, направљен је први корак ка успостављању ове услуге у Пријепољу.

Персонални асистент припада особама које су старије од 18 година уколико су на редовном школовању или су укључене у неке друге друштвене активности. Ми још увек не можемо да пружамо ту услугу из разлога што нису обезбеђена средства, буџетом нису планирана средства нити је изабран корисник. То је, такође, лиценцирана услуга, односно може је пружати само установа која је акредитована, односно која има лиценцу за пружање те услуге. Ми ћемо ове године планирати буџетом средства која су потребна за пружање те услуге тако да мислим да ћемо ускоро и ми прушати ту услугу – истиче Посркача.

Правилник за пружање услуга социјалне заштите прописује ко може да буде персонални асистент. Особа с инвалидитетом сама бира, запошљава и обучава персоналног асистента, одређује каква врста асистенције јој је потребна, када, где и на који начин ће се обављати.

Процедура је слична као и код личног пратиоца. Ни ту персонални асистент не може бити сродник у првој линији. Они прво треба да прођу обуку. Услуга не може да траје више од 40 сати недељно, а што се тиче активности које пружаку ту може да се ради прерасподела према потреби корисника – објашњава Јела Посркача.

Према подацима Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања лиценцу за пружање услуге персоналне асистенције у Србији има 12 установа.

Подели на мрежама

Повезани чланци