Ana Saćipović: Da biste razumeli položaj Romkinja u društvu, morate biti Romkinja

Ana Saćipović: Da biste razumeli položaj Romkinja u društvu, morate biti Romkinja

Žene Romkinje višestruko su diskriminisane i od zajednice a često i od porodice u kojoj žive. Izloženost nasilju jedan je od ključnih problema sa kojim se Romkinje suočavaju. Da bi lakše prevazišle situaciju nasilja, na inicijativu Ane Saćipović iz Niša, 2005. godine osnovano je Udruženje Romkinja "Osvit" koje u kontinuitetu, već 11 godina, na romskom i srpskom jeziku pruža uslugu SOS telefona za žene žrtve nasilja.

Romkinje u Srbiji žive u proseku 48 godina, što znači da je njihov životni vek oko 25 godina kraći od proseka opšte ženske populacije. Кratak životni vek posledica je loših uslova života.

Da biste razumeli položaj Romkinja u društvu, morate biti Romkinja. Bez obzira na obrazovanje i imovinsko stanje, mi se rađamo sa epitetom različitosti, da smo Romkinje, da smo drugačije, po čemu ne znam i umiremo sa tim epitetom – kaže predsednica Udruženja Romkinja “Osvit“ Ana Saćipović.

Zakonska regulativa nije loša, ali ima prostora za unapređenje kada je položaj Romkinja u pitanju.

Od 2017. godine kada je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici stupio na snagu, mera udaljenja nasilnika iz stana nije adkevatna za Romkinje, zato što Romkinja ostaje da živi u proširenoj porodici sa njegovim ocem , majkom, bratom, snajom… Znate da u najvećem procentu romske žene žive u proširenim porodicama. Kada se Romkinja osnaži da prijavi nasilje u porodici, kada ostane u toj kući, tada bude izložena dodatnoj torturi i nasilju, bukvalno dobija batine i od svekra i od svekrve i od devera. Bude izbacivana iz kuće, jer je vlasnik kuće u romskoj mahali upravo njen svekar, ne muž – pojašnjava Ana.

Mediji imaju značajnu ulogu u smanjenju diskriminacije i stereotipa o Romima. Međutim, mnogi mediji u Srbiji ne koriste tu moć.

Mi u Nišu od 2005. godine imamo oko 3000 akademskih građana i građanki romske nacionalnosti. Mali broj medija je izrazio interesovanje da napravi priču o uspešnim Romima i Romkinjama i onima sa posebnim talentima – kaže Ana.

Prema podacima iz popisa stanovništva 2002. godine, u Srbiji živi oko 108.000 Roma. Prema nezvaničnim statistikama i izveštajima, procenjuje se da ih je mnogo više, oko 500.000.

Подели на мрежама

Повезани чланци