Анкета: 94% испитаних сматра да би жене требало да се прихватају наследства

Анкета: 94% испитаних сматра да би жене требало да се прихватају наследства

Шта су главни узроци да се жене у Србији одричу свог права на наследство у корист мушких сродника и колико располажу имовином била су нека од питања у анкети „Жене и наслеђивање – обичајно право и закони“ у којој је учествовало 324 – оро жена и мушкараца. Више од 94 одсто испитаних сматра да би жене требало да се прихватају наследства равноправно са другим члановима породице, док као главни узрок за овакву праксу наслеђивања виде укорењене патријархалне норме.

Анкету је попунило 320 жена и 4 мушкарца. Највише испитаних, око 44% има између 31 и 45 година, 41% је у старосној доби од 46 до 65 година, а 13% има између 18 и 30 година. Нешто више од половине анкетираних, 54% се изјаснило да не поседује никакву имовину на своје име, док  46 % има неку некретнину у свом власништву. Од оних који поседују имовину, 49% поседује стан, 51% кућу, 39% имање и 24% покретну имовину. У 55 % случајева имовина је наслеђена, око 45% испитаника је до једног дела своје имовине дошла куповином, док је 15% добијено на поклон.

Од свих испитаних, 58% је било у прилици да се изјасни по питању наследства, док 42% није. Међу анкетиранима је било више оних који су се прихватили наследства 63%, док се 37% одрекло у корист других сродника и то 58% у корист брата, 32% у корист мајке, по 2 % у корист оца или сестре, 1% у корист синова и 0,3% у корист кћерки. Да су у прилици да се изјашњавају о наследству 89% учесника и учесница анкете би се прихватило наследства, а 11% би се одрекло у корист других сродника.

Више од 94% анкетираних сматра да би жене требало да се прихвате наследства равноправно са мушким сродницима, док је 6% при ставу да ће жена стећи своју имовину удајом и у браку.

Као главне узроке 78%, види укорењене патријархалне норме које се тешко мењају, 18% недовољну информисаност жена о својим правима и 10% лошији економски положај жена.

У коментарима анкетирани наводе и да су притисак породице и околине главни фактори, да би жена требало да има слободу избора и да буде финансијски обезбеђена, да одрицање није увек знак неравноправности, да се другачије гледа на имовину на селу и у граду, а има и коментара да би требало да добије део, али да брат треба да добије више.

Подели на мрежама

Повезани чланци