Заједнo ка промени родних стеротипа при наслеђивању

Заједнo ка промени родних стеротипа при наслеђивању

На основу иницијатива Форума Жена Пријепоља и Женског удружења Колубарског округа, Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић упутила је препоруку Јавнобележничкој комори Србије како би заједнички допринели промени родних стереотипа који утичу на остваривање наследних права.

Пројекат „Жене и наслеђивање – патријархални обрасци и права“ који Форум жена Пријепоља реализује скоро две године показао је да су наслеђивање и коришћење имовинских права врло важно питање за жене у Златиборском округу и Србији. Многобројна сведочења жена током трајања пројекта показала су да иако су равноправне пред Законом о наслеђивању, и даље постоји притисак да се жене одрекну имовине у корист мушких сродника, да не познају довољно своја права или немају још увек довољно подршке средине да их користе.

Стога смо упутили допис Канцеларији повереника за заштиту равноправности у ком смо навели да је ова ситуација посебно изражена у мањим, патријархалним срединама и, нажалост, из генерације у генерацију жене се (најчешће) васпитавају да имовина остане „у породици“ и да ћe своју стећи удајом. Због овог обичајног права, оне се често доводе у ситуацију да немају имовину, што их чини економски зависним од  својих партнера или других чланова породице. Економска зависност сама по себи повећава ризик од доживљавања неког облика дискриминације, али и насиља.

Овај проблем истакло је и Женско удружење Колубарског округа које се обратило Поверенику и у прилогу дописа доставило допис Коалиције за праведно наслеђивање. У допису је истакнуто да би било од великог значаја да се у току оставинског поступка на самом рочишту, као и приликом слања позива за оставинску расправу, наследници упозоре на последице одрицања или уступања наследног дела, посебно имајући у виду последице на остваривање права на новчану социјалну помоћ и друга давања и услуге из система социјалне заштите.

С тим у вези Повереница је упутила иницијативу Јавнобележничкој комори Србије како би са аспекта своје надлежности размотрили упућивање смерница којим би јавним бележницима указали да приликом узимања наследничких изјава поред обавеза прописаних законом, у сваком конкретном случају додатно појасне и укажу на последице давања наследничке изајаве, посебно у случајевима давања негативне наследничке изјаве. Верујемо да би се на овај начин допринело унапређењу, првенствено родне равноправности и промени родних стереотипа који утичу на остваривање права наследника и на давање наследничких изјава, као и утицај наследне изјаве на остваривање права и услуга из области социјалне заштите, наводи се у препоруци Поверенице за заштиту равноправности.

Подели на мрежама

Повезани чланци