Зашто се жене одричу наследства?

Зашто се жене одричу наследства?

Шта су главни узроци да се жене у Србији одричу свог права на наследство у корист мушких сродника и колико располажу имовином била су нека од питања у анкети „Жене и наслеђивање – између права и традиционалних норми“ у којој је учествовало 118 жена и мушкараца. Више од 70 одсто испитаних сматра да би жене требало да се прихватају наследства равноправно са другим члановима породице, док као главни узрок за овакву праксу наслеђивања виде укорењене патријархалне норме.

Анкету су попуниле 104 жене и 14 мушкараца. Близу половине испитаних има између 31 и 45 година, док скоро 30% има између 46 и 65 година. Око две трећине испитаних се изјаснило да не поседује никакву имовину на своје име, док 31 одсто има неку некретнину у свом власништву. Од оних који поседују имовину, 27% поседује стан, 28% кућу, 27% имање и 16% покретну имовину. Већина имовине, 52 % је наслеђена, 40% је купљено, док је 8% добијено на поклон. 59% је било у прилици да се изјасни по питању наследства, док 41% није.

Међу испитанима је било више оних који су се прихватили наследства 58%, док се 42% одрекло у корист других сродника и то 59% у корист брата, 32% у корист мајке и 9 % у корист оца. Да су у прилици да се изјашњавају о наследству 76% испитаних би се прихватило наследства, а 24% би се одрекло у корист других сродника.

Податак да се 36% жена одриче наследства у корист мушких сродника, 73% анкетираних коментарише да није у реду, већ да би требало да се прихвати наследства равноправно са мушким сродницима, док 16% сматра да је то у реду и да ће жена стећи своју имовину удајом и у браку, док има и других мишљења, да зависи од ситуације, колико сестара и браће наслеђује имовину, да ли је жена финансијски обезбеђена, као и да у случају да у домаћинству са родитељима живи брат, који након удаје сестара ради и улаже у имовину која се води на очево име, није у реду да се сестра прихвати наследства, будући да у нашем праву не постоји парцијално прихватање.

Као главне узроке 72 % види укорењене патријархалне норме које се тешко мењају, 9% недовољну информисаност жена о својим правима, 8% лошији економски положај жена, али има и коментара да је тако коректно и да тако Бог заповеда.

#zeneinasledjivanje #ravnopravne

Подели на мрежама

Повезани чланци