Неплаћени рад на плећима жена

Неплаћени рад на плећима жена

Неравноправна расподела времена, значајно урушава квалитет живота великог броја жена. Време које се троши на рад у домаћинству и нези има велики утицај на могућности запошљавања жена, економску независност и учествовање у слободним активностима.

Иако је ситуација мало боља у земљама Европске уније него у Србији, једно им је заједничко: без обзира на то да ли су запослене или не, жене, у односу на мушкарце, више времена раде у кући, а мање времена проводе на плаћеним пословима. За запослене жене, рад у кући постаје друга смена.

Жене, без обзира на степен образовања, више раде у укупним пословима од мушкараца. Што су образованије, више времена проводе на плаћеним посло-вима, као и мушкарци. Без обзира на образовање, на кућним пословима жене проводе око четири и по сата, а мушкарци око два сата. Ово су подаци објављени у публикацији Жене и мушкарци у Републици Србији из 2017. године.

У извештају Индекса за родну равноправност у Србији за 2016. годину стоји да 68 одсто жена и око 11 одсто мушкараца кува или обавља послове у домаћинству сваког дана. Када је у питању брига о старијима, деци и члановима породице са инвалидитетом, родни јаз је нешто мањи, мада и даље веома изражен, јер међу женама старим 18 и више година око 40 одсто свакодневно обавља ове активности, а међу мушкарцима тек 30 одсто.

Удео оних који обављају добровољне или хуманитарне активности није велики али је већи међу женама него мушкарцима (8,1% према 6,4%). Када су пак у питању активности доколице, спорта и културне активности, нешто је већи удео запослених мушкараца него запослених жена који се овим активностима баве дневно или неколико пута недељно.

У Индексу родне равноправности Европског института за родну равноправност за 2017. годину  наводи се да највише одговорности за бригу и друштвене активности мушкарци и жене деле у Шведској, Холандији и Данској, док је неједнака расподела времена између мушкараца и жена највише видљива у Словачкој, Грчкој и Бугарској.

Само сваки трећи мушкарац у ЕУ свакодневно се бави кувањем и кућним пословима, у поређењу са скоро осам од 10 жена. У поређењу са Србијом, где у овим пословима учествује тек 11 одсто мушкараца, ситуација је мало боља у земљама ЕУ: 34 одсто мушкараца се бави кувањем и кућним пословима.

У готово свим државама чланицама мушкарци чешће од жена учествују у спортским, културним или слободним активностима изван куће. Мушкарци су значајно више укључени у физичке аеробне активности, које чине важну компоненту здравог начина живота.

Европски  институт за родну  равноправност представиће у октобру ове године нови Индекс родне равноправности, а фокус ће бити стављен на равнотежу између пословног и приватног живота. Индекс ће истражити различите начине на које жене и мушкарци жонглирају између посла и личних обавеза, посебно када морају да брину о малој деци, старијим рођацима или члановима породице са инвалидитетом.

Подели на мрежама
Новинарка

Повезани чланци